суровост

същ. - грубост, суровина, строгост, студенина, бруталност, твърдост
същ. - жестокост, безчовечност, свирепост
същ. - грапавост, грапавина
същ. - неотстъпчивост, безмилостност, нечувствителност
същ. - непреклонност, неприветливост

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • инквизиција — (лат. inquisitio) 1. судско полициска организација на католичката црква, основана во 13. век, за гонење и казнување на еретици се одликувала со крајна суровост 2. фиг. мачење, суровост, садистичко навредување, строга постапка малтретирање …   Macedonian dictionary

  • Нерон — (лат. Nero) римски цар што владеел во првиот век од новата ера познат по својата суровост, а особено по безмилосното прогонување на христијаните …   Macedonian dictionary

  • азијатизам — азијатска постапка, суровост варварство, 2. културна заостанатост, 3. политика насочена кон проширување на влијанието во Азија …   Macedonian dictionary

  • апантропија — (грч apanthropia) 1. нечовечност, суровост, 2. зазирање, страв од луѓето, 3. одвратност меѓу луѓето, антропофобија …   Macedonian dictionary

  • асперитет — (лат asperitas) 1. рапавост, нерамнина, 2. суровост, грубост, недоделканост, 3. тврдост, крутост …   Macedonian dictionary

  • бруталност — (лат. brutalitas) претерана грубост, суровост …   Macedonian dictionary

  • варваризам — (грч. barbarismo) I. линг. странски збор, израз или реченична конструкција употребени место домашни 2. суровост, грубост необразованост …   Macedonian dictionary

  • варварство — (грч. barbaros) 1. суровост, грубост, непросветеност 2. еден од трите степени во развитокот на човечкото општество (дивјаштво, варварство, цивилизација) …   Macedonian dictionary

  • иманитет — (лат. immanitas) бесчувственост, суровост, нечовечност …   Macedonian dictionary

  • безмилостност — същ. суровост, строгост, неотстъпчивост, жестокост, нечувствителност …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.